Xpense

så laver jeres rejseafregninger næsten sig selv - og uden fejl

Med Xpense rejseafregningssystem til Microsoft Dynamics AX er det nemt at udfylde rejseafregningen, enten via Internettet eller direkte i Dynamics AX.

Afregningsmodulet giver straks overblik over rejsens omkostninger og firmaets økonomiske mellemværende med medarbejderen.

Integration til flere Microsoft Dynamics AX moduler:

Rejseafregningsmodulet har fuld integration med flere af Dynamics AX’s standard moduler, og kan overføre informationer fra rejseafregningen til både Finans, Debitor og Kreditor modulerne. Desuden kan omkostningerne fra en rejseafregning posteres på et projekt i Projekt modulet.

Rejseafregningsmodulet henter også automatisk informationer fra mange af Dynamics AX’s standardmoduler, herunder både valuta og medarbejdermodulerne, således at informationerne herfra genbruges og vedligeholdelse bliver nemmest muligt.

Interface til kreditkortudbydere:

Med det indbyggede interface til Eurocard, Danske Bank Mastercard, American Express og Diners, kan alle medarbejdernes kreditkort posteringer automatisk indlæses og overføres til rejseafregningerne.

 • Der kan modtages informationer fra kortudbyderen dagligt, hvilket betyder at firmaet og medarbejderne er helt på forkant med alle kreditkort transaktioner. Dette interface sparer både den rejsende medarbejder og bogholderiet meget tid, og giver stor sikkerhed for godkendelse af alle kreditkort transaktionerne.

Der kan også via PBS modtages transaktioner fra rejsebureauernes rejsekonto, således at transaktioner vedrørende flybilletter m.m. kan overføres direkte til rejseafregningen.

Lettelse i dagligdagen for den rejsende, rejseafdelingen og bogholderiet:

Rejseafregningerne kan indtastes af den rejsende medarbejder med efterfølgende elektronisk godkendelse af medarbejderens overordnede, eller de kan indtastes centralt af en administrator.

Systemets unikke brug af omkostningstyper og betalingsmetoder, gør det nemt at indtaste de forskellige omkostningsbilag, som efterfølgende nemt bogføres i de tilknyttede moduler.

Administration af rejseforskud styres enkelt fra rejseafdelingen, hvilket minimerer kassebeholdningen og dermed reducerer omkostninger, kurs-tab mm.

I dette skærmbillede i Microsoft Dynamics AX indtastes alle omkostningsbilag.

Xpense rejseafregningssystemet gør det nemt at behandle og administrere:

 • Rejseafregning via Internettet eller direkte i Dynamics AX.
 • Alle slags omkostninger i alle valutaer.
 • Forskud og returnering af forskud i alle valutaer.
 • Kassefunktion til håndtering af valutaer til udbetaling.
 • Valutaer med faste eller variable kurser.
 • Kørsel i egen bil og registrering af medarbejdernes kørte kilometer.
 • Import af kreditkortposteringer fra mange kortudbydere.
 • Overførsel af kreditkort og rejsekonto posteringer til valgfri rejseafregning.
 • Fri oprettelse af mange forskellige betalingsmidler.
 • Fri oprettelse af omkostningstyper til brug for bogføring, fakturering og statistik.
 • Overførsel af kreditkort posteringer og rejsekonto posteringer til Xpense.
 • Beregning af diæter efter både time og døgnsatser.
 • Udskrift af rejseafregning med specifikationer af omkostninger.
 • Overførsel af medarbejder mellemværende på intern medarbejderkonto.
 • Bogføring af forskud i finansmodulet og på intern medarbejderkonto.
 • Bogføring af rejseomkostninger på projekter.
 • Hierakisk godkendelsessystem med automatisk afsendelse af e-mail til godkender.
 • Rejseomkostninger kan posteres på forskellige konti, dimensioner og på tværs af regnskaber.
 • Overblik over medarbejderens øjeblikkelige totale saldo.
 • Automatisk opgørelse og udbetaling af medarbejderes tilgodehavende via bankprogram.
 • Rapporter til brug for f.eks. lønbogholderi, statistik eller forsikringsselskaber.

Pris:

Grundmodul

Kr.

40.000,-

Pr. 50 brugere licens

Kr.

16.000,-

Opdateringsabonnement pr. år. 16% af licens værdi

Kr.

8.960,-

Licens omkostninger år 1

Kr.

64.960,-

Implementering tager 4 dage á 7,5 time pr. dag

Kr.

35.000,-

Installation
Opsætning
Uddannelse

Total

Kr.

99.960,-

Vil du vide mere?

Har du lyst til at høre mere om Xpense afregningssystem til Microsoft Dynamics AX, så kontakt Partner Jens Bovbjerg på tlf. 40 20 63 00 eller jbo@compusystem.dk